AVG

Door wie wordt deze peiling uitgevoerd?

Dit peilingsonderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksteam onder regie van de Inspectie van het Onderwijs, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs. Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers afkomstig van de Universiteit Twente, KBA Nijmegen en Cito.

AVG en uw school

Deelname aan deze peiling staat geheel los van het instellingstoezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten worden op geen enkele manier door de inspectie gebruikt voor een kwaliteitsbeoordeling van de deelnemende scholen. De gegevensverwerking voldoet aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat in het onderzoeksbestand en rapportage geen herleidbare persoonsgegevens van leerlingen, leerkrachten of schoolleiders zijn opgenomen. Alleen de leerkracht weet hoe een leerling op de toets heeft gepresteerd. De school krijgt een voorbeeldbrief waarmee ouders vooraf geïnformeerd kunnen worden.