Doet uw school ook mee?

Als uw school door ons benaderd wordt hopen we zeer dat u meedoet. Uiteraard is deelname volledig vrijwillig. Uw school wordt óf uitgenodigd voor de proefafname in het voorjaar van 2022, óf uitgenodigd voor het hoofdonderzoek in het voorjaar van 2023.

Wat wordt van de school gevraagd?

 • Het inplannen van de toetsafname in groep 6 en 8 (bao) of in het laatste leerjaar onder schoolverlaters in het s(b)o
 • Invullen van een administratielijst samen met de toetsleider
 • Invullen online leerkrachtvragenlijst
 • Invullen online schoolvragenlijst

Lees meer over de toetsen en vragenlijsten.

Minimale belasting voor scholen

Hoe belangrijk deze peiling ook voor het onderwijs is, scholen hebben het al druk genoeg. De uitkomsten zijn echter alleen representatief voor Nederland als voldoende scholen en leerlingen meedoen. De deelnemende scholen en leerlingen worden zoveel mogelijk ontlast:

 • Basisscholen worden voor landelijke peilingsonderzoeken willekeurig geselecteerd, maar de kans dat een school in één schooljaar voor meerdere peilingen wordt benaderd, wordt zo klein mogelijk gemaakt.
 • Door het doorgeven van voorkeursdata bepaalt uw school zelf wanneer de afname het beste uitkomt in het jaar waarvoor u benaderd bent.
 • De leerlingen maken eenmalig online een toets en vullen een korte vragenlijst in.
 • De duur en het niveau van de toetsen zijn afgestemd op de leeftijdsgroep en het onderwijstype.
 • De digitale toetsen zijn voor leerlingen aantrekkelijk en afwisselend. Leerlingen krijgen onder meer opgaven waarbij ze worden uitgedaagd om alledaagse rekenproblemen op te lossen.
 • Leerlingen hoeven zich niet voor te bereiden en de beschikbare toetstijd is ruim voldoende.
 • De afname van de toets en de leerlingvragenlijst wordt geheel verzorgd door toetsleiders van het onderzoeksteam. Heeft uw school niet voldoende computers of laptops om leerlingen van één klas tegelijk te toetsen? De toetsleider zal dan extra laptops meenemen.
 • Vooraf wordt met de leerkracht overlegd over wat wel en niet mogelijk is en hoe de afname in haar of zijn klas het beste kan worden vormgegeven.
 • De leerkracht kan vooraf aangeven of er bijzonderheden zijn waarmee we rekening moeten houden (bijvoorbeeld een leerling heeft dyslexie of woont korter dan een jaar in Nederland).
 • Leerlingen krijgen na een afname een presentje.
 • Het onderzoeksteam kijkt de toetsen na en maakt voor elke deelnemende klas een klasrapport waarmee de school zich kan vergelijken met landelijke gemiddelden.

Onder de scholen die volledig deelnemen wordt een aantal chromebooks verloot. Als de toets en de vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en de schoolleider zijn ingevuld, doet de school automatisch mee aan de verloting. Een mooie extra motivatie voor deelname!