Voorbeeldopgaven

Alle voorbeelden zijn overgenomen uit: Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Verkregen via: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/international-results/. TIMSS 2019 Assessment Copyright © 2020 IEA