Waarop zijn de toetsen gebaseerd?

TIMSS-toets voor groep 6

De TIMSS-toets wordt in zo’n 70 landen afgenomen. De toets is gebaseerd op een internationaal curriculumraamwerk dat door experts in overleg met de landen is vastgesteld. De rekenopgaven gaan over Getallen (meeste opgaven), Geometrische vormen en meten en Gegevensweergave. De opgaven over natuuronderwijs hebben betrekking op Biologie (meeste opgaven), Natuur- en scheikunde en Fysische aardrijkskunde. De opgaven meten verschillende cognitieve vaardigheden, namelijk  Weten, Toepassen en Redeneren. Sommige opgaven zijn vormgegeven als een Problem Solving Inquiry (PSI). In een interactieve PSI-taak moeten leerlingen hun kennis en vaardigheden combineren om een probleem op te lossen.  

Klik hier voor meer informatie over de TIMSS-toets van 2023.

Klik hier voor een aantal voorbeeldopgaven.

Klik hier om het curriculumraamwerk van TIMSS-2023 te bekijken.

In elk land wordt de toets vertaald. Deze vertaling moet aan allerlei kwaliteitseisen voldoen en wordt door een onafhankelijk vertaalbureau gecontroleerd. Zo kunnen de toetsresultaten tussen landen goed vergeleken worden. Ruim driekwart van de opgaven passen goed bij het Nederlandse curriculum. Het kan dus zijn dat een leerling een opgave tegenkomt die (nog) niet behandeld is. De toetsleiders leggen dit vooraf uit aan de leerlingen. 

De toets in groep 6 duurt twee keer 36 minuten met een pauze ertussen. Er zijn verschillende versies van de toets, die willekeurig over de leerlingen worden verdeeld.

Toets voor Peil.Rekenen-Wiskunde einde basisonderwijs

De digitale rekentoets in groep 8 en in het laatste jaar van het s(b)o is gebaseerd op de Nederlandse kerndoelen en de referentieniveaus. SLO heeft het toetsraamwerk uitgewerkt in een domeinbeschrijving. De rekenopgaven gaan over Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden. Leerlingen krijgen ook rekenopgaven over probleemoplossen. Voor de domeinen Getallen en Verhoudingen zijn er zowel kale opgaven als contextopgaven. Een deel van de leerlingen krijgt ook opgaven waarbij ze een rekenmachine moeten gebruiken.

Klik hier om de domeinbeschrijving van Peil.Rekenen-Wiskunde te bekijken.

De toets voor groep 8 duurt twee keer 45 minuten, bestaand uit minimaal 40 minuten toetstijd met een pauze ertussen en maximaal 5 minuten instructies vooraf. De lengte van de pauzes wordt afgestemd met de leerkracht. Er zijn verschillende versies van de toets. Leerlingen in het s(b)o krijgen een aangepaste, kortere toets met naar verhouding meer eenvoudige opgaven.