Informatie voor ouders

Hoe staat ons onderwijs er voor? Zeker na de scholensluitingen in 2020 en 2021 niet alleen een belangrijke vraag voor scholen, maar ook voor ouders. In deze peiling wordt nagegaan wat onze leerlingen in groep 6 en aan het einde van het basisonderwijs kennen en kunnen in rekenen-wiskunde. In groep 6 worden leerlingen ook in natuuronderwijs getoetst. Er wordt vergeleken met eerdere peilingen, zodat we weten hoe het onderwijsniveau zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Het gaat echter niet alleen om leerlingprestaties. Het onderzoek gaat ook over wat belangrijk is voor goed onderwijs in deze vakken en het welbevinden van leerlingen op hun school.

Dus als de school van uw kind deelneemt aan TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde 2023, hopen we zeer dat ook uw kind bereid is om eenmalig de digitale toets te maken en een vragenlijstje in te vullen. De toets is aantrekkelijk en afwisselend. Leerlingen worden uitgedaagd om alledaagse rekenproblemen op te lossen. Uw kind hoeft zich niet voor te bereiden en de beschikbare toetstijd is ruim voldoende. Uw kind krijgt geen cijfer, maar de leerkracht kan achteraf wel nagaan hoe uw kind de toets heeft gemaakt in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Als dank voor het meedoen krijgt uw kind na afloop een presentje.

Lees meer over de toets.

AVG en uw kind

Dit peilingsonderzoek voldoet aan de AVG-wet. De anonimiteit van uw kind is volledig gegarandeerd. De persoonlijke gegevens van de leerlingen worden namelijk niet bewaard. De naam van het kind en van de school worden op geen enkele manier in het onderzoeksrapport vermeld. De antwoorden van uw kind kunnen ook niet gekoppeld worden aan andere onderzoeken. Alleen de leerkracht weet hoe uw kind de toets heeft gemaakt. 

Door wie wordt deze peiling uitgevoerd?

Dit peilingsonderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksteam onder regie van de Inspectie van het Onderwijs, gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs. Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers afkomstig van de Universiteit Twente, KBA Nijmegen en Cito.