Waarover gaan de vragenlijsten?

Met de leerling-, leerkracht- en schoolvragenlijst wordt informatie verzameld over leerlingkenmerken en -attituden, de vormgeving van het onderwijs en over het welbevinden van leerlingen en leerkrachten op school.  Op dit moment is de exacte inhoud van de vragenlijsten nog niet bekend. Op de TIMSS-website vindt u de internationale vragenlijsten van 2019 (grade 4). Om een idee te krijgen van wat voor vragen er gesteld zullen worden, kunt u hier klikken. In Nederland wordt geen oudervragenlijst afgenomen.