Twee peilingen in één

Om scholen minder vaak te hoeven benaderen voor onderzoek, worden twee peilingen gecombineerd. Leerlingen in groep 6 van het reguliere basisonderwijs maken een internationale toets over rekenen en natuuronderwijs in het kader van TIMSS. TIMSS staat voor Trends in International Mathematics and Science Study en wordt sinds 1995 elke vier jaar wereldwijd uitgevoerd.

Leerlingen in groep 8 van dezelfde basisschool maken een rekentoets in het kader van Peil.Rekenen-Wiskunde. Deze toets maakt deel uit van de periodieke peilingsonderzoeken die sinds 2015 worden uitgevoerd onder regie van de Inspectie van het Onderwijs.

De combinatie van deze peilingen heeft voor de school als voordeel dat er maar één keer een dag(deel) ingepland hoeft te worden en dat de schoolleider maar één keer een schoolvragenlijst hoeft in te vullen. De school krijgt bovendien inzicht in het rekenniveau van groep 6 én groep 8 ten opzichte van landelijke gemiddelden.

Deze combinatie geldt alleen voor het reguliere basisonderwijs. In het speciaal (basis)onderwijs wordt alleen een rekentoets onder schoolverlaters in het laatste leerjaar afgenomen. De duur en het niveau van de toets zijn aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen. De internationale TIMSS-toets voor groep 6 biedt helaas geen mogelijkheid om de toets aan te passen en wordt daarom niet in het s(b)o afgenomen.

In 2019 waren TIMSS en Peil.Rekenen-Wiskunde ook gecombineerd. Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van 2019.

Lees meer over wat deelname betekent voor uw school.